Cinemes Illa - Pel·lícula: ASTERIX: EL SECRETO DE LA POCION MAGICA(DIGT) ( TORNAR )
Sala 05 - Dissabte 12-01-2019 - 12:30 h


PANTALLA

Altres Sessions:

        LLIURE       
SELECCIONADA
    ESPECIAL    
  RESERVADA   
     OCUPADA