Cinemes Illa - Pel·lícula: CARS 3(DIGT) ( TORNAR )
Sala 05 - Dilluns 17-07-2017 - 19:15 h
12
12
11
11
10
10
9
9
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1


PANTALLA

Altres Sessions:
16:00
18:15
19:15
20:30
22:45

        LLIURE       
SELECCIONADA
    ESPECIAL    
  RESERVADA   
     OCUPADA