Cinemes Illa - Pel·lícula: EL GRINCH(DIGT) ( TORNAR )
Sala 01 - Dissabte 12-01-2019 - 11:30 h


PANTALLA

Altres Sessions:

        LLIURE       
SELECCIONADA
    ESPECIAL    
  RESERVADA   
     OCUPADA