Cinemes Illa - Pel·lícula: GRU 3 - MI VILLANO FAVORITO(DIGT) ( TORNAR )
Sala 05 - Dilluns 17-07-2017 - 17:15 h
12
12
11
11
10
10
9
9
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1


PANTALLA

Altres Sessions:
15:45
17:15

        LLIURE       
SELECCIONADA
    ESPECIAL    
  RESERVADA   
     OCUPADA