Cinemes Illa - Pel·lícula: HA NACIDO UNA ESTRELLA(V.O.S.) ( TORNAR )
Sala 03 - Dijous 11-10-2018 - 19:30 h


PANTALLA

Altres Sessions:

        LLIURE       
SELECCIONADA
    ESPECIAL    
  RESERVADA   
     OCUPADA