Cinemes Illa - Pel·lícula: VENGADORES: INFINITY WAR(DIGT) ( TORNAR )
Sala 01 - Dijous 17-05-2018 - 22:15 h
15
15
14
14
13
13
12
12
11
11
10
10
9
9
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1


PANTALLA

Altres Sessions:
17:30
19:15
22:15

        LLIURE       
SELECCIONADA
    ESPECIAL    
  RESERVADA   
     OCUPADA